Kategoriat
Past

Katuympäristön kolmiulotteinen mallinnus kulkumuodottain (Mobility Lab Helsinki)

Tällä sähköisellä lomakkeella lähetät tarjouksen Mobility Lab Helsinki -hankkeen kokeiluhakuun. Hankinnan kohde on uusien menetelmien kokeilut, joiden avulla voidaan tuottaa liikenneympäristöä kuvaava kolmiulotteinen koeaineisto.

Tutustu huolellisesti tarjouspyyntöön ja kokeiluhaun kuvaukseen ennen tarjouksen jättämistä. Kaikki kokeiluhakuun liittyvät asiakirjat ja aineistot löytyvät Mobility Lab Helsinki -hankkeen verkkosivuilta.

Kokeiluhaussa edellytetään, että tarjouksen sisältö toimitetaan liitetiedostoina. Liitteitä saa olla korkeintaan neljä (4) kappaletta (= varsinainen tarjous ja enintään kolme täydentävää liitettä).

Suosittelemme tarjouksen jättämistä hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä. Muista lopuksi painaa Lähetä-nappia.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ongelmia sähköiseen lomakkeeseen liittyen, ole yhteydessä Matias Oikariin (matias.oikari@forumvirium.fi, puh. 040 664 8877).

Tarjouksien vastaanotto on suljettu 6.3.2023. Olemme yhteydessä kaikkiin tarjouksiin lähettäjiin.